Tänk på att

Bilderna och byggnadstyperna som finns i visualiseringsverktyget är endast tänkta att ge en försmak och stöd för  att välja fasadskiva, de ger inte några instruktioner kring hur du skall montera dem. Sådan information finns att hämta i våra monteringsanvisningar och fasadsystem som finns på cembrit.se.
Bilderna i verktyget genereras digitalt vilket innebär att det finns avvikelser från hur fasaderna och respektive skivtyp kommer se ut IRL. Kontakta oss på produktprov@cembrit.se eller här på hemsidan så skickar vi gärna fysiska produktprov till dig.